Peer Employee Recognition

Instantly deliver spot bonuses tied to company values. Staff earn points to either redeem a reward immediately or accumulate points for a bigger item. It's an award system for employees. With Recognize, everything is configurable to monetary or non-monetary.

Бидэнтэй уулзах

Ажилчдад зориулсан шагналын систем нь таны компанийн үнэт зүйл рүү чиглэдэг.

Компанийн үнэ цэнийг дээшлүүлэх нь ажилтны сайшаалын тэмдгээр дамжин шийдвэр гаргалтыг сайжруулж өгнө. Ажилчид үнэт зүйлсийн хүрээнд бие биедээ сайшаал илгээдэг. Ажилчдад зориулсан шагналын систем болгохын тулд тэмдгүүд дээр оноо эсвэл шагнал нэмэх юм.

"Цаг баримталдаг" ба "Шинийг санаачлагч" зэрэг тэмдгийг илгээх

Spot урамшууллыг хянах

Өдөр тутмын сайшаалын тусламжтайгаар хүний нөөц сайшаалын мэдээллийг ашиглан илүү сайн ажилласан ажилтнуудыг олж харах боломжтой.

Recognize-ын бүх багууд

Тайлан нь компанийн үнэт зүйлс болон үйл ажиллагааны хүрээн дэх шилдэг ажилтнуудыг харуулдаг. Найрсаг өрсөлдөөнөөр ажилтнуудаа дэмжиж, урамшуулаарай.

Харилцааны хэрэгслээрээ дамжуулан хамгийн сайхан мөчүүдийг тодруулаарай

Ажилтны ололт амжилтыг нэмэлт утга учиртай болгохын тулд сайшаалыг баталгаажуулдаг.

Ажилчдын оролцоог нэмэгдүүлэх, хадгалж үлдэх

Recognize бол ажилчдыг сайшаах боломж олгох цор ганц платформ бөгөөд ажилчдад байгууллага дотроо албан тушаал ахих зорилгоор менежерүүдийн гаргасан бодит даалгавруудыг гүйцэтгэх боломжийг олгодог.

Recognize-ын мэдээллийн товхимол

Сүүлийн үеийн хүний нөөцийн мэдээ, нөөц бололцоо, зөвлөмж, технологийн талаарх мэдээллүүдийг байнга авч байгаарай. Хүний нөөцийн мэргэжилтний үнэ төлбөргүй зөвлөгөө болон тусгай саналыг хүлээн аваарай.