Үйлчилгээний тэмдэглэлт ойн шагнал

Ажилчдад PDF эсвэл хэвлэсэн хэлбэрээр өгөх гэрчилгээг үүсгэхийн тулд Recognize урамшууллын загварыг ашиглаарай. Үүсгэсний дараа PDF дээр гарын үсгээ зурна. Ажилчдад сайшаал өгөхөд бүгд үнэ төлбөргүй. Acme Inc-д 7 жил ажилласан.

Хэл

(Arabic) العربية Australian English Deutsch (German) Español (Spanish) Français (French) French Canadian Great Britain English Português (Portuguese) United States English ˈmɔ̙̃ɴɢɞ̜̆ɮ çe̝ɮ (Mongolian) हिन्दी (Hindi) 中国人 (Chinese Simplified) 中國人 (Chinese Taiwan) 日本 (Japanese)