Witamy w Recognize!

  • Upewnij się, że profil jest aktualne pod względem daty rozpoczęcia i innych informacji.
  • Twój profil jest dostępny w prawym górnym rogu.
  • Zobacz wyróżnienia swojej firmy na stronie Strumień.
  • Wyślij wyróżnienie koledze
Przewodnik wprowadzający

Z usługi Yammer

  • Pobierz rozszerzenie, aby zastąpić Yammer Praise opcją Rozpoznawanie.
  • Wyświetl swój profil w usłudze Yammer.
  • Wyślij rozpoznanie w Yammerze.
Pobierz instrukcję obsługi

Z miejsca pracy

  • Przejdź do Workplace i @recogalize post lub komentarz, aby utworzyć uznanie. Jeśli jesteś administratorem, przejdź do Integracje w miejscu pracy lub Rozpoznaj ustawienia administratora firmy, aby włączyć.
Pobierz krótki przewodnik

Z Sharepoint

Pozwól nam pomóc.