Peer Employee Recognition

Instantly deliver spot bonuses tied to company values. Staff earn points to either redeem a reward immediately or accumulate points for a bigger item. It's an award system for employees. With Recognize, everything is configurable to monetary or non-monetary.

Meet with Us

Skoncentruj decyzje na podstawowych wartościach

Promowanie wartości firmy usprawnia proces podejmowania decyzji przez pracowników poprzez identyfikację pracowników. Rówieśnicy przesyłają sobie wzajemnie uznanie wokół wartości. Dodaj punkty lub nagrody do odznak.

Wysyłaj plakietki, takie jak „Punktualność” i „Innowacyjność”

Śledź bonusy spot

Dzięki codziennemu rozpoznawaniu dział HR może wykorzystywać dane rozpoznawania do odkrywania pracowników, którzy wykraczają poza nie.

Angażuj zespoły

Punkty są resetowane po pewnym czasie, aby dać początek zwycięskiej drużynie i zwycięskiej drużynie. Doceń pracowników poprzez przyjazną rywalizację.

Wyróżnij najlepsze chwile

Potwierdź rozpoznania, aby nadać dodatkowe znaczenie osiągnięciom pracownika.

Zwiększ retencję i zaangażowanie pracowników

Rozpoznaj to jedyna platforma do rozpoznawania pracowników, która umożliwia pracownikom wykonywanie konkretnych zadań ustawianych przez menedżerów w celu awansu w organizacji.

Recognize Newsletter

Stay on-top of the latest in HR news, resources, tips, and technology. Receive free expert HR tips & special offers.