Peer Employee Recognition

Recognizeapp.com’s peer recognition program empowers employees to acknowledge each other through proven badging mechanics and reinforcing company values. This innovative approach not only boosts morale but also aligns individual contributions with organizational goals. Elevate your company culture with meaningful, value-driven peer recognition.

Meet with Us

Skoncentruj decyzje na podstawowych wartościach

Recognizeapp.com’s peer recognition program allows employees to earn badges that reflect company values, each badge carrying a point value. These points accumulate and can be redeemed for various staff rewards, such as gift cards or swag. This system not only incentivizes positive behavior aligned with company goals but also fosters a culture of continuous appreciation and engagement. By tying recognition to core values, companies reinforce the behaviors that drive success, improve morale, and ensure that contributions are acknowledged in a meaningful way.

Learn more about the Recognize Badges
Wysyłaj plakietki, takie jak „Punktualność” i „Innowacyjność”

Śledź bonusy spot

Dzięki codziennemu rozpoznawaniu dział HR może wykorzystywać dane rozpoznawania do odkrywania pracowników, którzy wykraczają poza nie.

Angażuj zespoły

Punkty są resetowane po pewnym czasie, aby dać początek zwycięskiej drużynie i zwycięskiej drużynie. Doceń pracowników poprzez przyjazną rywalizację.

Wyróżnij najlepsze chwile

Potwierdź rozpoznania, aby nadać dodatkowe znaczenie osiągnięciom pracownika.

Zwiększ retencję i zaangażowanie pracowników

Rozpoznaj to jedyna platforma do rozpoznawania pracowników, która umożliwia pracownikom wykonywanie konkretnych zadań ustawianych przez menedżerów w celu awansu w organizacji.

Recognize Newsletter

Stay on-top of the latest in HR news, resources, tips, and technology. Receive free expert HR tips & special offers.